Comarch ERP XL

Comarch ERP XL

Comarch ERP XL to rozbudowany funkcjonalnie system informatyczny klasy ERP, który charakteryzuje się elastyczną budową modułową. Funkcjonalności systemu zgrupowane są w kilkunastu współpracujących z sobą obszarach (produkcja, sprzedaż, księgowość, analizy bi, serwis, CRM, kadry i płace, środki trwałe, zarządzanie procesami, sprzedaż mobilna). Optymalna konfiguracja i ilość modułów dobierana jest na podstawie wnikliwej analizy potrzeb i specyfiki funkcjonowania firmy. Oprócz wersji serwerowej system dostępny jest również w modelu SaaS (Software as a Service), w którym Comarch ERP XL jest oferowany za pośrednictwem zdalnego dostępu internetowego.

OpComarch ERP XL

Dzięki możliwości swobodnej rozbudowy o kolejne moduły wraz z rozwojem przedsiębiorstwa Comarch ERP XL to najczęściej kupowany systemem klasy ERP w Polsce. Obecnie ponad 5000 przedsiębiorstw z różnych branż używa ERP XL

Comarch ERP XL do doskonałe oprogramowanie do produkcji

Rozliczania produkcji, analiz, raportów i harmonogramowania. Oprogramowanie dla firm produkcyjnych musi spełniać nie tylko odpowiednie standardy ale także być elastyczne w przypadku wystąpienia wielu zmiennych w procesie produkcyjnym.

Comarch ERP XL dla hurtowni i sklepów

Dzięki możliwości obsługi magazynu wysokiego składowania, mobilnych magazynierów, modułów dla kierowników sprzedaży i przedstawicieli handlowych. ERP XL mobilny sprzedawca – aplikacja na telefon ułatwiające sprzedaż przedstawicielom handlowym i vansellerom.

Umów się na spotkanie i zobacz jak pracuje się z ERP XL lub Comarch ERP Optima: tel 668801391

 

Wdrożenie nowych programów do zarządzania przedsiębiorstwem jest prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. Należy pamiętać, że dobre wdrożenie wpływa na kondycję całej firmy. Od wdrożenia zależy czy spełnią się związane z zakupem oprogramowania założenia.

MH przeprowadza wdrożenia w porozumieniu z klientem  w oparciu o swoje długoletnie doświadczenia.

MH jest autoryzowanym Partnerem Comarch. Zapewniamy serwis i fachowe doradztwo z zakresu nabywania i wdrażania. Sprzedajemy: Comarch ERP Optima, Comarch Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum, Comarch RETAIL, iBard24, iFaktury24, iSklep24.

Planowanie, realizacja i opieka po sprzedaży składają się na pełne zadowolenia klienta z systemu.